النا جون، نی نی عسل ما

خاطرات زندگی با النا جون

دعای سلامتی...

النا جون

النا، هدیه ای از سوی خداوند مهربان

خدایا همه بچه ها و النا جون ما رو سالم نگه دار...

عکس های یک سالگی النا جون

  دوستای عزیزم سلاااااااااام من عمه النا از اینکه دیر به دیر عکس های النا رو میذارم عذرخواهی میکنم شرمنده شما و الناجون هستم فعلا دسترسی به اینترنت ندارم. ...
26 آبان 1392